מדוע מזוזה?!

תפקיד המזוזה להזכיר לנו על תפקידנו הייחודי בתור יהודים ואת אמונתנו בבורא העולם, המזוזה מסמלת גם את השגחתו ושמירתו של ה' על בתי ישראל והדרים בתוכם.

המזוזה חייבת להכתב בכתב יד על ידי סופר מוסמך על גבי קלף מיוחד שהוכשר לכך, עם קולמוס-נוצה ודיו מיוחדים, לפי המסורת. לצערנו, רבים מנצלים את חוסר

הידע של הציבור ומשווקים מזוזות מודפסות, מצולמות או פסולות. ישנם אף כאלו המשווקים בתי מזוזות ריקות! מזוזות אלו פסולות ואינן ראויות לשימוש.

לפיכך, לפני רכישת המזוזות עליך לוודא שהמזוזה מגיעה ממקור מהימן ונכתבה על ידי סופר ירא שמים. מומלץ להתייעץ עם רב במקום מגוריכם טרם רכישת המזוזה.

המזוזה היא חפץ קדוש שחייב לעמוד תחת השגחה ושמירת קדושתו.

לפחות פעמיים בשבע שנים, לוקחים אנו את המזוזה לבדיקה אצל סופר מומחה לוודא שהמזוזה עומדת בכשרותה.

הסופר בודק את האותיות המזוזה שלא נסדקו או נמחקו, ושהמזוזה עדיין כשרה.

העירנות שלנו בבדיקת המזוזה נותנת למזוזה לבצע את המוטל עליה: להביא קדושה וברכה, הגנה ושמירה לתוך ביתנו.

לרכישת מזוזות או להזמנת בדיקה צרו קשר במס': 054-9221167

שתף לחברים

שתף