זמני התפילות

זמני התפילות בביהכנ"ס רח' יהושע בן נון 9

 

ימות החול

 

שחרית 8:00

מנחה - עשר דקות לפני שקיעת החמה

ערבית - צאת הכוכבים

 

 
יום שבת

 

מנחה ערב שבת - עשר דקות לאחר כניסת שבת

קבלת שבת - לאחר מנחה

שחרית יום שבת - 9:00

מנחה - זמן הדלקת נרות

 

שתף לחברים

שתף